Plenda

Plenda

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: planning-en-agenda.nl

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej Plenda przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Aplikacja działa w oparciu o sprawdzoną metodę Plenda, która polega na notowaniu, planowaniu i sprawdzaniu zadań domowych. Po prostu wprowadź temat, powtórz, aby wypełnić swój plan zajęć i natychmiast wprowadź zadanie domowe. Wypełnij swoje zajęcia pozaszkolne i zaplanuj jednorazowe zadania na liście rzeczy do zrobienia. Wiele zadań w jeden dzień? Zaplanuj przerwę pomiędzy swoimi zadaniami. Zadanie nie zostało wykonane lub nastąpiła zmiana w harmonogramie? Po prostu przenieś zadanie lub temat na inny dzień.

Strona internetowa: planning-en-agenda.nl

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Plenda. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.