Microsoft Azure

Microsoft Azure

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: azure.microsoft.com

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej Microsoft Azure przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Microsoft Azure, powszechnie nazywana Azure, to usługa przetwarzania w chmurze stworzona przez firmę Microsoft do tworzenia, testowania, wdrażania i zarządzania aplikacjami i usługami za pośrednictwem zarządzanych przez firmę Microsoft centrów danych. Dostarcza oprogramowanie jako usługę (SaaS), platformę jako usługę (PaaS) i infrastrukturę jako usługę (IaaS) oraz obsługuje wiele różnych języków programowania, narzędzi i struktur, w tym zarówno oprogramowanie i systemy specyficzne dla firmy Microsoft, jak i innych firm. Platforma Azure została ogłoszona w październiku 2008 r., rozpoczęła się pod kryptonimem „Project Red Dog” i została wydana 1 lutego 2010 r. jako Windows Azure, a 25 marca 2014 r. została zmieniona na Microsoft Azure.

Strona internetowa: azure.microsoft.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Microsoft Azure. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.