Learning Management System

Learning Management System

Nie masz zainstalowanego WebCatalog? Pobierz aplikację.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: lms.unimelb.edu.au

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej Learning Management System przez WebCatalog dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

System zarządzania nauczaniem. Informacje i wsparcie dla centralnie obsługiwanego uniwersyteckiego Systemu Zarządzania Nauczaniem (LMS)

Strona internetowa: lms.unimelb.edu.au

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Learning Management System. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Wykorzystujemy pliki cookie do prowadzenia i usprawniania naszych stron internetowych. Odwiedzając je, wyrażasz zgodę na użytkowanie plików cookie.