HireBrain

HireBrain

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: hirebrain.ai

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej HireBrain przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

HireBrain usprawnia proces rekrutacji, zapewniając specjalistom HR i osobom poszukującym pracy w technologii potężny zestaw narzędzi, pozwalający im szybko identyfikować najlepszych kandydatów i nawiązywać z nimi kontakt lub maksymalnie efektywnie szukać pracy.

Strona internetowa: hirebrain.ai

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji HireBrain. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.