HelpLook

HelpLook

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: helplook.net

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej HelpLook przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

HelpLook to oprogramowanie bazy wiedzy, które integruje kompilację dokumentów online, przechowywanie, wyświetlanie i ChatGPT, które umożliwia tworzenie Centrum pomocy i tak dalej. HelpLook obsługuje wyszukiwanie AI i obsługę klienta opartą na AI

Strona internetowa: helplook.net

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji HelpLook. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.