GreatDay HR

GreatDay HR

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: greatdayhr.com

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej GreatDay HR przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

GreatDay HR zapewnia nowoczesne rozwiązanie upraszczające obliczenia płac i podatków, ewidencję obecności, wnioski urlopowe i zwroty kosztów.

Strona internetowa: greatdayhr.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji GreatDay HR. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.