Gitmoji

Gitmoji

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: gitmoji.dev

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej Gitmoji przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Gitmoji to inicjatywa mająca na celu standaryzację i wyjaśnienie użycia emoji w wiadomościach zatwierdzeń GitHub. Używanie emoji w wiadomościach o zatwierdzeniu pozwala w łatwy sposób zidentyfikować cel lub intencję zatwierdzenia, patrząc jedynie na użyte emoji. Ponieważ istnieje wiele różnych emoji, uznałem za konieczne stworzenie przewodnika, który ułatwi korzystanie z emoji.

Strona internetowa: gitmoji.dev

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Gitmoji. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Wykorzystujemy pliki cookie do prowadzenia i usprawniania naszych stron internetowych. Odwiedzając je, wyrażasz zgodę na użytkowanie plików cookie.