Dasseti

Dasseti

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: dasseti.com

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej Dasseti przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Dasseti (dawniej Diligend) to wielokrotnie nagradzany dostawca oprogramowania, który pomaga inwestorom instytucjonalnym, konsultantom inwestycyjnym i menedżerom inwestycyjnym spełniać rygorystyczne wymagania w zakresie gromadzenia, analizy, wymiany, raportowania i zapewniania zgodności danych na każdym etapie cyklu życia inwestycji. Dasseti Collect umożliwia podmiotom rozdzielającym usprawnienie procesów gromadzenia i analizy danych poprzez cyfryzację, automatyzację i współpracę. Usługa Dasseti ESG Collect jest wykorzystywana przez spółki LP działające na rynku prywatnym do gromadzenia trudnych do znalezienia danych ESG od lekarzy pierwszego kontaktu lub lekarzy pierwszego kontaktu zbierających dane od spółek portfelowych. Dasseti Engage umożliwia zarządzającym aktywami i funduszami poprawę relacji inwestorskich poprzez usprawnienie procesów takich jak: odpowiadanie na żądania klientów, dostarczanie spójnych informacji, szybka i bezpieczna dystrybucja raportów.

Strona internetowa: dasseti.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Dasseti. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.