Kategorier

Programvare for kunstig nevrale nettverk - Mest populære apper

Kunstige nevrale nettverk (ANN) er beregningsmodeller inspirert av strukturen og funksjonen til den menneskelige hjernens nevrale nettverk. Disse modellene er designet for å behandle og lære av enorme mengder data, slik at de kan ta beslutninger, gjenkjenne mønstre og løse komplekse problemer. ANN-er består av sammenkoblede noder, eller nevroner, organisert i lag. Informasjon flyter gjennom nettverket, mens hver nevron behandler inndata og sender dem videre til neste lag. Dype nevrale nettverk (DNN) er en spesifikk type ANN som inkluderer flere skjulte lag mellom inngangs- og utgangslagene. Disse skjulte lagene gjør det mulig for DNN-er å lære intrikate representasjoner av inndataene, noe som fører til mer sofistikert beslutningstaking og problemløsningsevner. Utviklere bruker ofte DNN-er når de bygger intelligente applikasjoner som krever avanserte lærings- og prosesseringsevner. Kunstige nevrale nettverk fungerer som grunnlaget for ulike dyplæringsalgoritmer, inkludert bildegjenkjenning, naturlig språkbehandling og talegjenkjenning. Ved å trene på store datasett kan ANN-er trekke ut meningsfulle funksjoner og mønstre fra komplekse data, noe som muliggjør oppgaver som bildeklassifisering, språkoversettelse og stemmesyntese. For å bli vurdert for inkludering i kategorien Artificial Neural Networks, må et produkt oppfylle følgende kriterier: * Gi en nettverksstruktur sammensatt av sammenkoblede nevrale enheter for å lette læringsevner. * Fungere som et grunnleggende rammeverk for implementering av dypere læringsalgoritmer, for eksempel DNN-er. * Støtte integrasjon med datakilder for å forsyne det nevrale nettverket med relevant informasjon for lærings- og beslutningsprosesser. Totalt sett spiller kunstige nevrale nettverk en avgjørende rolle i å fremme feltet maskinlæring og kunstig intelligens, og driver et bredt spekter av applikasjoner på tvers av ulike bransjer.

Send inn ny app


AWS Console

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS) er et datterselskap av Amazon som leverer on-demand cloud computing-plattformer og API-er til enkeltpersoner, selskaper og myndigheter, på en betal-etter-du-go-basis. Disse netttjenestene for cloud computing tilbyr en rekke grunnleggende abstrakt teknisk infrastruktur og di...

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP), som tilbys av Google, er en pakke med cloud computing-tjenester som kjører på den samme infrastrukturen som Google bruker internt for sine sluttbrukerprodukter, som Google Søk, Gmail, fillagring og YouTube. Ved siden av et sett med administrasjonsverktøy tilbyr den en re...

npm

npm

npmjs.com

npm er en pakkebehandler for JavaScript-programmeringsspråket vedlikeholdt av npm, Inc. npm er standard pakkebehandler for JavaScript-runtime-miljøet Node.js. Den består av en kommandolinjeklient, også kalt npm, og en online database med offentlige og betalte private pakker, kalt npm-registeret.

Neuton.AI

Neuton.AI

neuton.ai

Neuton.AI – en kodefri Tiny ML-plattform. Neuton.AI ble designet for å hjelpe brukere automatisk å bygge ekstremt Tiny ML-modeller av optimal størrelse og nøyaktighet, og bygge dem inn i enhver mikrokontroller, selv med 8-bits presisjon. Neutons modeller er ekstremt kompakte. Opptil 1000 ganger: ...

NVIDIA Developer

NVIDIA Developer

developer.nvidia.com

Bygg applikasjoner med generativ AI. Opplev, prototyp og distribuer AI med produksjonsklare APIer som kjører hvor som helst.

Tune AI

Tune AI

tunehq.ai

Tune AI driver GenAI-adopsjon hos Enterprises. Vi støttes av Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars og andre bemerkelsesverdige investorer TuneChat: Vår chat-app drevet av åpen kildekode-modeller TuneStudio: Lekeplassen vår for utviklere for å finjustere og distribuere...

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby og forbedre nettsidene våre. Ved å bruke nettsidene våre samtykker du til bruken av informasjonskapsler.