Word Search

Word Search

poki.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Word Search cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tìm kiếm từ là trò chơi cổ điển nơi bạn tìm kiếm, bạn đoán nó, các từ! Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn và chọn một chủ đề đẹp. Bạn có thể chọn từ Trái cây, Máy tính, Quốc gia, Rau, Âm nhạc và Động vật. Tìm kiếm các từ và cố gắng thiết lập thời gian kỷ lục! Điều khiển: Nhấp vào các từ để chọn chúng. Giới thiệu về người sáng tạo: Tìm kiếm từ được tạo bởi Codethislab, họ được biết đến với nhiều tựa game trên Poki, như UNO Online.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Word Search theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.