VNG

VNG Corporation là công ty công nghệ Việt Nam, được thành lập năm 2004, chuyên về nội dung số và giải trí trực tuyến, mạng xã hội và thương mại điện tử. Nó tập trung vào bốn hoạt động kinh doanh chính, bao gồm trò chơi trực tuyến, nền tảng, thanh toán kỹ thuật số và dịch vụ đám mây.