Meta

Meta Platforms, Inc., hoạt động kinh doanh với tên Meta và trước đây có tên là Facebook, Inc., và TheFacebook, Inc., là một tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại Menlo Park, California. Công ty sở hữu Facebook, Instagram và WhatsApp cùng nhiều sản phẩm và dịch vụ khác.