Jio

Reliance Jio Infocomm Limited, hoạt động kinh doanh với tên Jio, là một công ty viễn thông Ấn Độ và là công ty con của Jio Platforms, có trụ sở chính tại Navi Mumbai, Maharashtra, Ấn Độ. Nó vận hành mạng LTE quốc gia với phạm vi phủ sóng trên tất cả 22 mạng viễn thông.