Zerodha Kite Connect

Zerodha Kite Connect

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: kite.trade

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Zerodha Kite Connect trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Kite Connect là một tập hợp các API môi giới và giao dịch chứng khoán HTTP/JSON, các nút giao dịch có thể nhúng và nền tảng giao dịch HTML5 tối giản.

Trang web: kite.trade

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Zerodha Kite Connect theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.