Zaap

Zaap

app.zaap.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Zaap cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Zaap (trước đây là Znaplink) là giải pháp thay thế Linktree miễn phí số 1. Tạo trang chủ trực tuyến miễn phí để kết nối nội dung, liên kết và cộng đồng của bạn thành một trang web dễ quản lý với một liên kết ngắn để bạn chia sẻ.

Trang web: zaap.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Zaap theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.