WPS Docs

WPS Docs

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: wps.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho WPS Docs trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

WPS Docs - Văn phòng trực tuyến để cộng tác đa thiết bị - Cộng tác mọi lúc, mọi nơi. Trong một tài liệu, bạn và bạn bè của mình có thể đọc và chỉnh sửa cùng một lúc. Bạn có thể theo dõi chính xác thời gian chỉnh sửa, phiên bản lịch sử và thậm chí cả người chỉnh sửa.

Trang web: wps.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với WPS Docs theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.