Workzone

Workzone

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: workzone.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Workzone trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Workzone là phần mềm quản lý dự án lý tưởng dành cho các nhóm tiếp thị, đại lý và vận hành gồm hơn 5 người dùng. Nó mạnh mẽ nhưng dễ sử dụng và áp dụng. Các thương hiệu như Wells Fargo và Verizon tin tưởng Workzone sẽ điều hành các dự án của họ và duy trì sự đồng bộ hóa cho nhóm của họ. Workzone đã được hoàn thiện qua 20 năm sử dụng trong thế giới thực, với sức mạnh và khả năng sử dụng mà bạn cần để quản lý khối lượng công việc bận rộn.

Trang web: workzone.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Workzone theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.