Webapp.io

Webapp.io

webapp.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Webapp.io cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Chạy thử nghiệm E2E mà không làm chậm quá trình phát triển Di chuyển nhanh chóng mà không phá vỡ mọi thứ. Môi trường ngăn xếp đầy đủ được cung cấp ngay lập tức của Webapp.io cho phép bạn chạy toàn bộ bộ thử nghiệm e2e của mình theo mọi yêu cầu kéo trong vài giây.

Trang web: webapp.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Webapp.io theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.