Vox

Vox

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: vox.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Vox trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Vox là một trang tin tức được quan tâm chung trong thế kỷ 21. Nhiệm vụ của nó rất đơn giản: Giải thích tin tức. Chính trị, chính sách công, các vấn đề thế giới, văn hóa đại chúng, khoa học, kinh doanh, ẩm thực, thể thao và mọi thứ quan trọng khác đều là một phần trong phạm vi biên tập của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là chuyển mọi người từ tò mò sang hiểu biết.

Trang web: vox.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Vox theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.