VOA ខ្មែរ

VOA ខ្មែរ

khmer.voanews.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng VOA ខ្មែរ cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Cung cấp cho bạn thông tin và phân tích mới nhất và chuyên sâu bằng tiếng Khmer, âm thanh, video và video về các sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội ở Campuchia, Hoa Kỳ, Châu Á và thế giới. Nhận tin tức mới nhất và phân tích tin tức chuyên sâu dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, video bằng tiếng Khmer về sự phát triển kinh tế và chính trị cũng như các sự kiện khác ở Campuchia, Châu Á và thế giới.

Trang web: khmer.voanews.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với VOA ខ្មែរ theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.