Tithe.ly

Tithe.ly

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: get.tithe.ly

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Tithe.ly trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tăng cường cho đi. Phát triển nhà thờ của bạn. Tithe.ly giúp bạn tăng cường quyên góp và đơn giản hóa cuộc sống của nhân viên bằng phần mềm và công cụ được xây dựng cho nhà thờ.

Trang web: get.tithe.ly

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Tithe.ly theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.