Tether

Tether

app.tether.to

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Tether cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tether là một loại tiền điện tử có token do Tether Limited phát hành, do chủ sở hữu Bitfinex kiểm soát. Tether được gọi là stablecoin vì ban đầu nó được thiết kế để luôn có giá trị 1 USD, duy trì khoản dự trữ 1 USD cho mỗi USDT được phát hành.

Trang web: tether.to

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Tether theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.