Taskade

Taskade

taskade.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Taskade cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Taskade là nền tảng cộng tác tất cả trong một dành cho các nhóm từ xa. Giải phóng năng suất nhóm của bạn bằng danh sách nhiệm vụ, sơ đồ tư duy và trò chuyện video. Tạo quy trình làm việc hoàn hảo cho nhóm của bạn. Hơn 500 mẫu.

Trang web: taskade.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Taskade theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.