Supernormal

Supernormal

app.supernormal.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Supernormal cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Supernatural giúp bạn tạo các ghi chú cuộc họp tuyệt vời mà không cần nhấc ngón tay. AI siêu phàm tự động chép lời và viết ghi chú cuộc họp cho Google Meet. Tiết kiệm năm đến mười phút mỗi cuộc họp. Có thể chia sẻ ngay lập tức lên Google Drive, Notion, Quip, Slack, Hubspot, Salesforce, v.v.

Trang web: supernormal.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Supernormal theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.