Summarist

Summarist

summarist.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Summarist cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Summarist.ai sử dụng công nghệ GPT-3 của OpenAI để tạo tóm tắt sách. GPT-3 là một mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ có thể tạo ra văn bản giống con người. Nó được đào tạo trên một kho văn bản lớn từ internet và có khả năng tạo văn bản về nhiều chủ đề khác nhau.

Trang web: summarist.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Summarist theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.