Studyable

Studyable

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: studyable.app

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Studyable trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tăng cường việc học của bạn với Studyable. Khám phá hàng triệu hướng dẫn học tập và thẻ ghi nhớ cho mọi chủ đề, đồng thời nhận phản hồi về bài luận của bạn từ AI tiên tiến của chúng tôi.

Trang web: studyable.app

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Studyable theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.