StackShare

StackShare

stackshare.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng StackShare cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Tech Stack Intelligence Đánh bại sự phát triển công nghệ và đưa ra các quyết định công nghệ dựa trên dữ liệu Tech Stack Intelligence cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực về tất cả các công cụ, dịch vụ và gói dành cho nhà phát triển mà bạn đang sử dụng nội bộ, cho đến cấp phiên bản, trên tất cả các kho Git của bạn.

Trang web: stackshare.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với StackShare theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.