Stackify

Stackify

s1.stackify.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Stackify cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Giám sát hiệu suất ứng dụng toàn bộ vòng đời. Giám sát và quan sát cấp mã để có hiệu suất ứng dụng tốt hơn. Bối cảnh hóa APM của bạn bằng các nhật ký và lỗi tích hợp để làm cho ứng dụng của bạn đẹp hơn, đáng tin cậy hơn và không có lỗi.

Trang web: stackify.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Stackify theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.