Stackby

Stackby

stackby.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Stackby cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Stackby tập hợp những tính năng tốt nhất của bảng tính, bảng, cơ sở dữ liệu và API kinh doanh trong một nền tảng có thể tùy chỉnh duy nhất. Hợp tác nhóm theo thời gian thực. 6 chế độ xem độc đáo để trực quan hóa dữ liệu - Kanban, Lịch, Thư viện, Biểu mẫu, v.v. Hơn 30 tích hợp API cấp cột với Google Analytics, YouTube, Facebook Ads, v.v. Hơn 100 mẫu dễ sử dụng cho mọi doanh nghiệp.

Trang web: stackby.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Stackby theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.