Socio

Socio

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: socio.events

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Socio trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nền tảng sự kiện để thúc đẩy sự thành công của sự kiện ảo, kết hợp và trực tiếp. Nền tảng quản lý sự kiện toàn diện của bạn để phát trực tiếp, tương tác với người tham dự, tài trợ, kết nối mạng 1:1 và phân tích nâng cao.

Trang web: socio.events

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Socio theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.