Hypercontext

Hypercontext

app.hypercontext.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Hypercontext cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Siêu văn bản (trước đây là Soapbox) giúp người quản lý tổ chức các cuộc họp và thảo luận trực tiếp tốt hơn. Xây dựng chương trình nghị sự, quản lý cuộc họp, đặt mục tiêu và nhận phản hồi—tất cả ở cùng một nơi.

Trang web: hypercontext.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Hypercontext theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.