SmartDok Norge

SmartDok Norge

web.smartdok.no

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng SmartDok Norge cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

SmartDok là một hệ thống được phát triển cho ngành xây dựng. Mục tiêu của chúng tôi là đơn giản hóa cuộc sống làm việc hàng ngày của bạn. Hệ thống này dựa trên web và di động. Na Uy được sử dụng nhiều nhất.

Trang web: web.smartdok.no

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với SmartDok Norge theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.