Simplicity

Simplicity

app.simplicity.kiwi

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Simplicity cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Phí thấp, 100% trực tuyến, quỹ chỉ số được quản lý thụ động. Không vì lợi nhuận, có nghĩa là bạn có lợi nhuận. Quỹ KiwiSaver có đạo đức và quỹ không phải KiwiSaver.

Trang web: simplicity.kiwi

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Simplicity theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.