Shiftboard SchedulePro

Shiftboard SchedulePro

scheduleproweb.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Shiftboard SchedulePro cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Phần mềm lập kế hoạch nhân viên SchedulePro chấm dứt việc lập kế hoạch thủ công cho nhân viên. Lập kế hoạch nhân viên trực tuyến dễ dàng, phần mềm lập kế hoạch nhân viên dựa trên quy tắc. Tìm hiểu cách lập kế hoạch của nhân viên SchedulePro có thể mang lại lợi ích cho bạn

Trang web: scheduleproweb.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Shiftboard SchedulePro theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.