ResearchRabbit

ResearchRabbit

researchrabbitapp.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng ResearchRabbit cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Ứng dụng khám phá mạnh mẽ nhất từng được xây dựng dành cho các nhà nghiên cứu. Chúng tôi đang xem xét lại mọi thứ: tìm kiếm tài liệu, cảnh báo, v.v.

Trang web: researchrabbit.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ResearchRabbit theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.