ReadTheory

ReadTheory

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: readtheory.org

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho ReadTheory trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Cải thiện khả năng đọc hiểu của học sinh. Nó miễn phí. Bài tập đọc hiểu được cá nhân hóa cho học sinh K-12 và ESL.

Trang web: readtheory.org

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ReadTheory theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.