Prontuário Verde

Prontuário Verde

app.prontuarioverde.com.br

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Prontuário Verde cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

NHA KHOA, LOẠI BỎ GIẤY VÀ KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH CỦA BẠN Sử dụng Phần mềm Nha khoa Hồ sơ Y tế Xanh để sắp xếp hồ sơ y tế của bạn ở một nơi, kê đơn thuốc trực tuyến và quản lý tài chính cho phòng khám hoặc văn phòng của bạn.

Trang web: prontuarioverde.com.br

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Prontuário Verde theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.