Priority Matrix

Priority Matrix

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: appfluence.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Priority Matrix trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Ma trận ưu tiên sử dụng phương pháp 4 góc phần tư để giúp bạn tập trung vào các ưu tiên và dự án hàng đầu. Khi bạn sử dụng Ma trận ưu tiên, bạn sẽ trở nên có trách nhiệm hơn với bản thân và đảm bảo rằng bạn đang dành thời gian vào những việc quan trọng nhất. Ma trận ưu tiên giúp bạn và nhóm của bạn làm việc đúng việc vào đúng thời điểm. Với việc mọi người cùng chèo về một hướng, bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình đúng hạn.

Trang web: appfluence.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Priority Matrix theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.