Practina

Practina

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: practina.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Practina trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Practina là công cụ tiếp thị truyền thông xã hội tốt nhất giúp bạn trở thành nhà tiếp thị giỏi hơn. Phần mềm tiếp thị truyền thông xã hội này giúp quản lý và lên lịch tất cả các tài khoản truyền thông xã hội của bạn ở một nơi dễ dàng hơn.

Trang web: practina.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Practina theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.