Placements.io

Placements.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: placements.io

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Placements.io trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Người dẫn đầu về quản lý doanh thu và thanh toán cho truyền thông. Placements.io đang giúp các nhà xuất bản, đài truyền hình và công ty thương mại điện tử có ảnh hưởng nhất trên thế giới quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh quảng cáo của họ từ đơn đặt hàng đến doanh thu.

Trang web: placements.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Placements.io theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.