Periodic Table

Periodic Table

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: periodic-table.tech

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Periodic Table trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Bảng tuần hoàn hay còn gọi là bảng tuần hoàn các nguyên tố là bảng biểu diễn các nguyên tố hóa học. Nó được sử dụng rộng rãi trong hóa học, vật lý và các ngành khoa học khác và thường được coi là biểu tượng của hóa học.

Trang web: periodic-table.tech

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Periodic Table theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.