NSE

NSE

nseindia.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng NSE cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Sở giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ Limited là sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu của Ấn Độ, có trụ sở tại Mumbai, Maharashtra. Nó thuộc quyền sở hữu của một số tổ chức tài chính, ngân hàng và công ty bảo hiểm hàng đầu. NSE được thành lập vào năm 1992 với tư cách là sàn giao dịch điện tử phi vật chất hóa đầu tiên trong nước.

Trang web: nseindia.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với NSE theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.