네이버 데이터랩

네이버 데이터랩

datalab.naver.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng 네이버 데이터랩 cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Cung cấp xu hướng tìm kiếm của Naver và lịch sử cụm từ tìm kiếm thịnh hành cũng như xu hướng tìm kiếm theo danh mục mua sắm. Cung cấp xu hướng tìm kiếm của Naver, lịch sử các từ tìm kiếm tăng nhanh và xu hướng tìm kiếm theo danh mục mua sắm. Phòng thí nghiệm dữ liệu Naver

Trang web: datalab.naver.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với 네이버 데이터랩 theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.