My Sermon Notes

My Sermon Notes

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: mysermonnotes.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho My Sermon Notes trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Ghi chú bài giảng của tôi là ứng dụng tương tác của nhà thờ. Chúng tôi thu hút cộng đồng đến gần Chúa Kitô hơn bằng cách tăng cường giao tiếp với các hội thánh trong nhà thờ.

Trang web: mysermonnotes.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với My Sermon Notes theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.