Mastera

Mastera

app.mastera.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Mastera cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nền tảng trải nghiệm video để biến kiến ​​thức của bạn thành một hoạt động kinh doanh có lợi nhuận. Mastera cung cấp cho bạn tất cả các công cụ để tổ chức các lớp học trực tiếp, nhận đặt chỗ, bán video, nội dung và tư cách thành viên cũng như phát triển doanh nghiệp của bạn bằng trang web và hoạt động tiếp thị.

Trang web: mastera.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Mastera theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.