LazyApply

LazyApply

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: lazyapply.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho LazyApply trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tự động hóa quy trình xin việc của bạn. Công cụ tìm kiếm việc làm AI của chúng tôi tự động áp dụng cho tất cả các công việc trên các nền tảng như Linkedin, Indeed và Ziprecruiter sử dụng Job GPT.

Trang web: lazyapply.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với LazyApply theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.