Layoffs.fyi

Layoffs.fyi

layoffs.fyi

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Layoffs.fyi cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Layoffs.fyi theo dõi các đợt sa thải của các công ty khởi nghiệp công nghệ và danh sách nhân viên bị sa thải để giúp họ tiếp xúc với các công ty vẫn đang tuyển dụng.

Trang web: layoffs.fyi

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Layoffs.fyi theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.