KnowledgeHut

KnowledgeHut

knowledgehut.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng KnowledgeHut cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Duyệt qua các khóa đào tạo trên lớp và trực tuyến do KnowledgeHut cung cấp. Chúng tôi tiến hành các khóa đào tạo trên lớp, ảo và E-learning cho tất cả các khóa học trên toàn cầu - Duyệt qua các khóa học PMP, CSM, MS Project, CSPO, Agile & Scrum và nhiều khóa học cấp chứng chỉ khác.

Trang web: knowledgehut.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với KnowledgeHut theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.