InterviewBit

InterviewBit

interviewbit.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng InterviewBit cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Lập trình chuẩn bị phỏng vấn được thực hiện dễ dàng. Hàng trăm nghìn kỹ sư phần mềm ưu tú trên toàn cầu đã tham gia nền tảng này để nâng cao kỹ năng của bản thân.

Trang web: interviewbit.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với InterviewBit theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.