Instapaper

Instapaper

instapaper.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Instapaper cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Instapaper là dịch vụ đánh dấu trang cho phép lưu nội dung web để có thể "đọc sau" trên một thiết bị khác, chẳng hạn như máy đọc sách điện tử, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Dịch vụ này được Marco Arment thành lập vào năm 2008 và có khoảng 2 triệu người dùng tính đến cuối năm 2011. Vào tháng 4 năm 2013, Marco đã bán phần lớn cổ phần cho Betaworks và đến giữa năm 2016, Pinterest đã mua lại công ty này. Vào tháng 7 năm 2018, quyền sở hữu Instapaper đã được chuyển từ Pinterest sang công ty mới thành lập Instant Paper, Inc. Quá trình chuyển đổi hoàn tất vào ngày 6 tháng 8 năm 2018.

Trang web: instapaper.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Instapaper theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.